اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2028

قارچهای میکوریز آربسکولار می توانند با بیشتر گیاهان خاکزی رابطه همزیستی ایجاد کنند. این قارچها جزء مهمی از اکوسیستم محسوب می گردند و در نتیجه بر راندمان اکوسیستم موثر هستند. در بین مهمترین اثرات قارچهای میکوریزی بر راندمان اکوسیستم کاهش اثرات غیر مطلوب تنش های مختلف همچون پاتوژنها، خشکی، شوری، تراکم خاک و غیره می باشد.

قیمت : 35,000 تومان 25,000 تومان