آرشیو نویسنده: admin

8. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر س. م. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر ISI با ضریب تاثیر2.53
0

7. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر ا. ب.  برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر2.9
0

6. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به خانم دکتر ع. چ.  برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر3.71
0

5. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر س. ز. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر4.53 و دفاع موفقیت آمیز ار رساله شان
0

4. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به خانم دکتر ن. د. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Wiley  با ضریب تاثیر2.16 و دفاع موفقیت آمیز از رساله شان
0

3. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر ح. ع. برای چاپ مقاله شان در ژورنال معتبر Wiley  با ضریب تاثیر1.34  و دفاع موفقیت آمیز از رساله شان
0

2. تبریکات سال 1398

تبریک  سال 1398 به خانم مهندس ا. ا. برای چاپ مقاله شان در ژورنال معتبر Elsevier  با ضریب تاثیر 6.4  و دفاع موفقیت آمیز از پایان نامه شان
0

1. تبریک ویژه سال 1398

تبریک ویژه سال 1398 به خانم دکتر آ. ط. و همکاران محترمشان برای کشف مهم روش طبیعی درمان سرطان و چاپ مقاله شان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 4.8
0

چگونه مقالات ISI خودرا منتشر کنیم؟

ارائه مناسب جزییات مربوط به نحوه اجرای یک آزمایش، و نتایج کسب گردیده برای استفاده مخاطبان مرتبط دارای اهمیت بسیار می باشد که معمولا از طریق تهیه یک مقاله علمی امکان پذیر می باشد. لازم است که با استفاده از ...
0

چگونه پایان نامه، و رساله قابل دفاع بنویسیم؟

تحریر پایان نامه و رساله، و نحوه دفاع   جزییات این کتاب حاصل بیش از 20 سال تجربه در زمینه انجام تحقیقات علمی وسیع و پروژه های بزرگ در داخل  و خارج و همچنین  نگارش متون علمی شامل پایان نامه، تز، رساله، ...
0