8. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ح. ص. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Springer با ضریب تاثیر 0.71

2
7. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای مهندس م. م. و آقای دکتر ح.ع. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 2.68

Elsevier
6. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ا. ب. برای چاپ مقاله ایشان در ژرونال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.71

Elsevier
8. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ح. ص. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Springer با ضریب تاثیر 0.71

2
7. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای مهندس م. م. و آقای دکتر ح.ع. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 2.68

Elsevier
6. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ا. ب. برای چاپ مقاله ایشان در ژرونال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.71

Elsevier
5. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 2.68

Elsevier
4. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای مهندس ع. ن. و خانم دکتر ف. م. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Taylor&Francis با ضریب تاثیر 1.4

Taylor&Francis
3. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.1

Elsevier
2. تبریکات سال 1398

تبریک به آقای دکتر ا. ب. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Springer با ضریب تاثیر 2.7

2
1. تبریک ویژه سال 1398

تبریک به آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب Research gate 1.8

Elsevier
چگونه مقالات ISI خودرا منتشر کنیم؟

پس از انجام یک تحقیق علمی، مناسب ترین روش برای قابل استفاده نمودن نتایج کسب گردیده برای سایر محققین، تهیه مقاله و چاپ در ژورنال مناسب می باشد. برای تهیه یک مقاله مناسب لازم است که با توجه به روشهای موجود، مقاله را به مناسب ترین روش ممکن تهیه نمود که در نتیجه امکان پذیرش مقاله توسط ژورنال مناسب افزایش و در نهایت مقاله برای چاپ در ژورنال پذیرفته گردد. در قسمتهای ذیل ساختار لازم برای تهیه مقالات ISI و مقالات داخلی (علمی-پژوهشی) ارائه گردیده است. همچنین نکات لازم مربوط به نحوه اصلاح و ویرایش یک مقاله نیز ذکر گردیده. قسمت مهم دیگر که در ذیل شامل گردیده مربوط به مراحل لازم برای ثبت نام و نحوه ارسال مقاله به یک ژورنال ISI می باشد. لازم به ذکر است که نحوه ارسال مقاله به ژورنالهای داخلی نیز شبیه می باشد و می توان به همین صورت مقالات را به ژورنالهای داخلی نیز ارسال نمود.

جلد3
چگونه پایان نامه، و رساله قابل دفاع بنویسیم؟

یک نکته بسیار مهم برای ارائه مناسب یک متن علمی، برای استفاده مخاطبین، نگارش صحیح  متن می باشد. پایان نامه و رساله جزو منابع مهم علمی محسوب می شوند که توسط دانشجویان محترم برای دفاع از مراحل کارشناسی ارشد و دکتر تهیه و ارائه می شوند. دانشجویان در موقعیکه پروژه خود را به انجام رساندند لازم است که برای دفاع از تحقیق علمی خود پایان نامه یا رساله خود را با کمک استاد راهنما و اساتید مشاور به صورت دقیق تهیه و ارائه نمایند. به همین علت استفاده از این کتاب بسیار به دانشجویان محترم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می گردد. در این کتاب سعی گردیده مهمترین و قابل استفاده ترین نکات برای تهیه یک پایان نامه و یک رساله مناسب ارائه شود. جزییات مربوط به تهیه قسمتهای مختلف پایان نامه یا رساله   از نظر علمی و ازنظر نحوه تحریر ارائه گردیده است. همچنین نکات مهمی مربوط به نحوه دفاع ارائه گردیده که برای استفاده دانشجویان محترم مناسب می باشد. نحوه استفاده از نرم افزارهای مختلف همچون  Word، Excel و Powerpoint نیز که برای تهیه پایان نامه و رساله دارای استفاده می باشند نیز ذکر گردیده است.

جلد2
اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم 1. تنش

قارچهای میکوریز آربسکولار جزو قارچهای خاک محسوب می گردند که قادر به ایجاد رابطه همزیستی با بیشتر گیاهان خاکزی به صورت غیر اختصاصی می باشند. در چنین همزیستی قارچها برای گیاه میزبان خود آب و مواد غذایی تهیه می کنند و درعوض گیاه نیز کربن برای استفاده قارچ مهیا می کند. اثرات مطلوب قارچهای میکوریز آربسکولار بر اکوسیستم توسط تحقیقات فراوان مشخص گردیده است. اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر اکوسیستم از طریق افزایش راندمان گیاه میزبان خود در شرایط مختلف همچون تنش می باشد که درنهایت سبب افزایش رشدگیاه و میزان محصول از طرق ذیل می گردد: 1) افزایش جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه میزبان، و 2) کاهش اثرات نامطلوب تنشهای مختلف همچون پاتوژن ها، خصوصیات نامطلوب خاک، خشکی، شوری، تراکم خاک و غیره. در این کتاب برخی از جدیدترین یافته ها مربوط به چنین خصوصیاتی که در نهایت موجب افزایش راندمان اکوسیستم نیز می گردد ارائه می شود. برخی از جنبه هایی که سبب افزایش راندمان قارچها در شرایط مختلف همچون تنش می شود نیز ذکر می گردد.

جلد3
اختصاص تخفیف شرکت علمی آبتین برکه برای خرید بیش از 20 جلد کتاب 

اختصاص تخفیف شرکت علمی آبتین برکه برای خرید بیش از 20 جلد کتاب 

1
بسته یکصد امتیازی ارتقاء شرکت علمی آبتین برکه

شرکت علمی آبتین برکه، مبدع تهیه مقالات ISI، با افتخارمایل است بسته یکصد امتیازی ارتقاء علمی شامل 20 مقاله زیست شناسی ، کشاورزی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، محیط زیست و علوم مربوطه را به اساتید، محققین و دانشجویان محترم در کلیه نقاط کشور باهزینه فقط یکصد و بیست میلیون ارائه کند.

rw5r345
ارسال کتب شرکت علمی آبتین برکه به سراسر ایران و دنیا

شرکت علمی آبتین برکه آماده ارسال کتب فارسی و لاتین زیست شناسی به سراسر ایران و دنیا می باشد.

2